Юридичний супровід виплати дивідендів

Надаємо послуги з комплексного юридичного та податкового супроводу процедури виплати дивідендів та розподілу прибутку між власниками корпоративних прав.

Процедура виплати дивідендів учасникам господарського товариства.

В даній статті розглянемо виплати дивідендів учасникам господарського товариства (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство), окрім акціонерних товариств. Процедура розподілу прибутків АТ регулюється Законом України «Про акціонерні товариства» та має ряд особливостей.

Виплата дивідендів – це стадія розподілу прибутків між власниками корпоративних прав товариства (власниками, учасниками). Право учасників брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди) закріплено Статтею 116 Цивільного кодексу України та Статтею 88 Господарського кодексу України. Законодавство України не встановлено чітку процедуру розподілу прибутків господарського товариства. Процедура розподілу прибутку господарського товариства регулюється статутом.

Як часто можна виплачувати дивіденди?

Виплата дивідендів можлива після декларування прибутку до фіскальних/податкових органів та затвердження звіту про фінансові результати. Таким чином, не залежно від системи оподаткування (загальна система/податок на прибуток підприємств, спрощена система оподаткування/єдиний податок, платник податку на додану вартість) господарські товариства можуть здійснювати виплату дивідендів не частіше ніж 4 рази на рік, після закінчення звітного періоду (кварталу).

При цьому, господарське товариство не зобов’язане проводити процедуру розподілу прибутку, після його отримання та декларування. В такому випадку, грошові кошти можуть зберігатись на розрахунковому рахунку компанії, інвестовані в інші активи (рухоме/нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права та ін.), або розміщені як депозити в банках.

Право на отримання прибутку має учасник, який повністю сформував свою частку та станом на дату прийняття рішення про розподіл прибутку зареєстрований як власник корпоративних прав.

Порядок виплати дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів приймається вищим органом Товариства (загальними зборами учасників, власників). Прибуток розподіляється пропорційно часткам власників корпоративних прав. В рішенні обов’язково зазначаються суми дивідендів, частки власників корпоративних прав та термін виплати. Виплата може проводитись як в грошовій формі так і в майновій. Якщо виплата проводиться в грошовій формі, рекомендуємо в рішенні зазначити реквізити рахунків на які буде проведений перерахунок. У випадку, якщо станом на дату прийняття рішення учасник не надав банківських реквізитів свого рахунку, в рішенні зазначається дата до якої такий учасник повинен їх надати.

У випадку, коли власники прийняли рішення про збільшення статутного капіталу компанії за рахунок отриманого прибутку, все рівно проводиться виплата дивідендів власникам, а вже потім ці кошти можуть бути використані з метою капіталізації товариства (п. 165.1.18. ст. 165 Податкового кодексу України). 

Оподаткування дивідендів.

Дивіденди – пасивні доходи платника податків. При виплаті дивідендів, Товариство виступає в якості податкового агента, утримує та перераховує податки з дивідендів до бюджету (п. 170.5.2. ст. 170 Податкового кодексу України). Виплата дивідендів не підлягає оподаткуванню (п. 196.1.6 ст. 196 Податкового кодексу України) податком на додану вартість (ПДВ). Ставки податку для фізичних осіб:

  • 5 % нарахованих платниками податку на прибуток підприємств (п. 5.2. ст. 167 Податкового кодексу України);
  • 9 % нарахованих платниками єдиного податку (п. 5.4. ст. 167 Податкового кодексу України).

Тобто, система оподаткування Товариства (податок на прибуток чи спрощена система оподаткування) безпосередньо впливає на ставку податку на пасивний дохід у вигляді дивідендів. Таким чином, закони України не стимулюють платників єдиного податку в законний спосіб розподіляти прибуток серед власників.   

Додатково, при проведенні виплати дивідендів, утримується та перераховується військовий збір, в розмірі 1,5%.  

655sadd04

читайте також: вирішення корпоративних конфліктів, реорганізація компанії, супровід купівлі бізнесу.

Наші клієнти