Підтвердження статусу неприбутковості

До 1 липня 2017 року всі неприбуткові установи та організації зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність до статті 133 Податкового кодексу.

Надаємо наступні послуги:

 • Підтвердження статусу неприбутковості організації.
 • Внесення змін до Статуту (установчих документів) неприбуткової організації.
 • Приведення Статуту у відповідність з Податковим кодексом України.
 • Відновлення втраченого статусу неприбутковості організації.

Вартисть  – 1900 грн.

Яких організацій стосується ця вимога?

Зазначені вимоги поширюються на такі зареєстровані некомерційні організації:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання;
 • політичні партії;
 • творчі спілки;
 • релігійні організації;
 • благодійні організації;
 • пенсійні фонди;
 • асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 • кооперативи (а саме: житлово-будівельні, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні), сільськогосподарські обслуговуючі);
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;
 • організації роботодавців та їх об’єднання;
 • кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

У зв’язку з прийняттям змін до Податкового кодексу України, а саме пункту 133.4 статті 133 кодексу та Постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ і організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 року, №440, всі організації та установи, включені до реєстру неприбуткових організацій були зобов’язані до 01.01.2017 року привести свої установчі документи у відповідність до зазначеної норми і доповнити статут наступними нормами:

 • зобов’язання передачі активів однієї або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування в дохід бюджету в разі припинення такої юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
 • заборона розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Законом України № 5368 от21.12.2016 року термін приведення установчих документів неприбуткових організацій у відповідність з податковим кодексом був продовжений до 01 липня 2017 року. Некомерційні організації, які до цієї дати не приведуть свої установчі документи у відповідність – будуть автоматично позбавлені статусу неприбуткової організації. Після внесення необхідних змін до статуту, подальшої державної реєстрації та публікації статуту на порталі електронних сервісів.

Також всі громадські об’єднання, організації та спілки зобов’язані до 01 січня 2018 року привести свої установчі документи у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання» (пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону).

Наші клієнти