Антикорупційна програма

Надаємо послугу розробки Антикорупційної програми Вашого підприємства.

Підготуємо Вам Антикорупційну програму Вашого підприємства з урахуванням особливостей Вашого підприємства на підставі наступних нормативних актів: Законів України «Про запобігання корупції» №1700-VI від 14.10.14; «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» №1699-VII від 14.10.14; «Про Національне антикорупційне бюро України» №1698-VIІ від 14.10.14.

Антикорупційна програма

З метою попередження корупції в діяльності юридичних осіб, юридичні особи зобов’язані забезпечувати розробку і вживання заходів, необхідних і обгрунтованими для запобігання і протидії корупції в процесі їх діяльності.

Керівник засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків в її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків в діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності юридичної особи.

Згідно ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційна програма в обов’язковому порядку затверджується керівниками:

  • державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
  • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20000000 гривень.

Вартість послуги розробки Антикорупційної програми – 950 гривень.
Термін виконання – від 1-го робочого дня.

Наші клієнти