Договір про спільну діяльність.

Надаємо послуги зі складання, реєстрації та супроводу договору про спільну діяльність.

Що таке спільна діяльність?

Спільна діяльність (далі – СД) – письмова домовленість сторін (2-х і більше) спільно діяти, без створення юридичної особи, для досягнення певної мети, що не суперечить закону. СД може здійснюватися з внесенням вкладів Учасників або без такого. Права і обов’язки сторін СД регулюються договором, який укладається у письмовій формі. Умови договору про спільну діяльність, в тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності(Глава 77 Цивільного кодексу України).

Форми спільної діяльності.

Спільна діяльність, згідно з податковим законодавством України, здійснюється в двох формах: договір про розподіл продукції або договір про управління майном.

Велика перевага СД, як форми об’єднання інвесторів з метою отримання прибутку, в порівнянні з господарськими товариствами (АТ, ТОВ та ін.) це можливість встановлювати права і обов’язки договором, на власний розсуд, виходячи з ситуації. У договорі про спільну діяльність, сторони можуть встановити додатково відповідальність за невиконання зобов’язань, порядок вирішення спорів, обов’язок утримуватися від певних дій та ін. Законодавство України надає сторонам право самим визначати порядок діяльності, управління, розподілу прибутку / збитків та підстави припинення СД.

СД підлягає реєстрації в податковому органі. Договір про спільну діяльність, в окремих випадках, підлягає реєстрації платником ПДВ. Сторони договору повинні призначити «оператора» СД, тобто особи відповідальної за сплату податків і зборів в процесі діяльності. Якщо однією зі сторін є нерезидент (іноземна юридична або фізична особа) – такий договір підлягає Державної реєстрації управлінням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

На сьогоднішній день, СД знайшла широке поширення в Україні в основному в сфері розвідкиб буріння та видобутку нафти і газу.

Договір про спільну діяльність між фізичними особами України. Реєстрація договору про спільну діяльність України. Спільна діяльність України 2017.

Наші клієнти