Дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні

Надаємо послуги отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні.

Законодавство України про працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Іноземці та особи без громадянства можуть бути працевлаштовані в Україні після отримання відповідного дозволу. Зазначені вимоги встановлені статтею 42 Закону України «Про зайнятість населення». Відповідно до закону, дозвіл на застосування праці іноземця видається державною службою зайнятості України. Строк дії дозволу – до одного року. Після спливу строку на який було видано дозвіл на працевлаштування іноземця, його може бути подовжено. Отримання дозволу на працевлаштування – підстава для отримання посвідки на проживання в Україні.

Варто зазначити, що дозвіл видається саме роботодавцю (юридичній особі або фізичній особі-підприємцю), а не працівнику. Тобто, не передбачено законодавством надання дозволу (іноземцям та особам без громадянства) який може бути використано для працевлаштування в будь-якого Українського роботодавця. Зазначений дозвіл видається за умови, що в регіоні відсутні працівники відповідної кваліфікації, або є достатнє обґрунтування доцільності їх працевлаштування.
При цьому, здійснення іноземцями інвестиційної, господарської та/або зовнішньо-економічної діяльності не вимагає отримання дозволу на працевлаштування. Державна реєстрація іноземця фізичною особою підприємцем також не потребує отримання дозволу на працевлаштування. Потрібне отримання дозволу, якщо іноземець має намір бути призначений на посаду керівника (Директора, Генерального Директора, Голови наглядової Ради, Президента) юридичної особи, учасником або власником якої він є. 

Дозвіл видається також на застосування праці:

• іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів, укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що відсоток кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках договору, не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договору;
• іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до COT (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорії “внутрішньокорпоративні цесіонарії”;
• осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця.

Детальна процедура видачі дозволів та розмір плати регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства». Так, розмір плати за видачу дозволу – чотири мінімальні заробітні плати (станом на 01.01.2017 – 12800 гривень) 

Так, плата за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства не справляється для:

• осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;
• продовження дії дозволу.

Не потребує отримання дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства:

 1. іноземців, які постійно проживають в Україні;
 2. іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 3. іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 4. представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 5. працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
 6. спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 7. працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 8. працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 9. священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 10. іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 11. іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
 12. інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом України “Про імміграцію”.

Застосування праці іноземців та осіб без громадянства є доцільним та достатньо обґрунтованим у разі, коли іноземець чи особа без громадянства:

 1. іноземець чи особа без громадянства яка є засновником або учасником юридичної особи (підприємства, установи, організації) подає документи на зайняття посади керівника заступника керівника або іншої керівної посади;
 2. претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права та (або) суміжних прав як основний трудовий обов’язок;
 3. претендує на зайняття у суб’єкта індустрії програмної продукції посади керівника або посади, назва якої визначається відповідно до кодів професій 2131.2, 2132.2, 3121, зазначених у розділі 2 “Професіонали” та розділі 3 “Фахівці” Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”;
 4. має диплом про вищу освіту (за відповідною категорією професії) одного з навчальних закладів, віднесених до першої сотні в одному з таких світових рейтингів:

Під час прийняття рішення про видачу дозволу застосовується рейтинг поточного, минулого або позаминулого років.

дозвіл, працевлаштування, іноземця, особи, україна, посвідка, проживання, послуги

див. також: реєстрація бізнесу в Українісупровід купівлі/продажу бізнесу в Україні

Наші клієнти