Реєстрація благодійної організацій

Надаємо послуги реєстрації благодійної організації в місті Києві та Київській області. Внесення змін до установчих документів, змін до відомостей про отрагізацію та отримання статусу неприбутковості.

Вартість послуг:

Реєстрація створення благодійної організації – від 4 500 грн.
Реєстрація змін про організацію (зміна директора, керівника, місцезнаходження, учасників, найменування) – від 1 900 грн.
Внесення до реєстру неприбуткових установ, організацій – від 900 грн.

Термін реєстраціі – від 2-х робочих днів. 

Що таке благодійна організація?

Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якого визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах як основну мету його діяльності. Порядок здійснення благодійної діяльності та статус благодійних організацій регулюється Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Благодійна організація підлягає реєстрацією неприбутковою організацією та повинна бути внесена до відповідного реєстру фіскальної служби. Метою благодійних організацій не може бути отримання прибутку та його розподіл між членами чи засновниками організації. При заснуванні благодійної організації, бажано надати певну конкретику її благодійній діяльності, визначити потенційне коло отримувачів благодійної допомоги та зазначити це в Статуті.  

Кошти та майно, що отримане благодійною організацією з метою здійснення благодійної діяльності, звільняються від оподаткування. При цьому, благодійна організація може мати та набувати у власність майно (в тому числі нерухоме), що необхідне для здійснення благодійної діяльності. Благодійна організація може мати печатку, вчиняти правочини, заключати договори, виступати позивачем або відповідачем в суді та мати власну символіку. 

Поточне управління організацією здійснює її виконавчий орган. При цьому, виконавчий орган може бути одноособовим (Директор, Керівник, Президент, Голова), або колегіальним (Правління). Оскільки виконавчий орган діє на підставі статуту організації, відповідно статутом можна як розширити так і звузити його повноваження.

Види благодійних організацій

Благодійна організація може бути створена в наступних формах:

  • благодійне товариство;
  • благодійна установа;
  • благодійний фонд;

Благодійне товариство – благодійна організація, створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійна установа – благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від таких активів. Такий вид організації  Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною організацією. Благодійна організація діє на підставі установчого акту.

Благодійний фонд – найпоширеніший вид благодійної організації в Україні. Це юридична особа, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або декількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та / або іншими благодійниками.

Хто може бути засновником благодійної організації в Україні?

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права. Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління і приймають інші рішення, пов’язані з утворенням і державною реєстрацією благодійних організацій.
Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили в їх склад в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

благодійна, організація, реєстрація

Дивіться також Реєстрація громадської організації

Наші клієнти