Вирішення корпоративних конфліктів

Спори між власниками компанії, що виникають в процесі діяльності – досить поширене явище. Незалежно від масштабів бізнесу, будь-то маленька фірма або всесвітньо відома компанія з багатомільярдним оборотом – ніхто не застрахований від корпоративних конфліктів. Захист прав засновників, акціонерів, керівництва компанії та оскарження незаконних реєстраційних дій – наша основна спеціалізація. Захист прав сторони корпоративного спору потребує участі досвідченого та кваліфікованого адвоката. Маємо багаторічний досвід досудового і судового супроводу корпоративних спорів.

Надаємо наступні юридичні послуги:

  • примусового виключення (судове та позасудове) особи  зі складу власників (засновників, акціонерів, учасників), яка своїми діями всіляко перешкоджає діяльності компанії;
  • примусового звільнення директора (членів правління) господарського товариства, в зв’язку з бездіяльністю або діяльністю не в інтересах компанії;
  • оскарження рішень, дій та бездіяльності засновників, акціонерів, директора (правління);
  • оскарження незаконних рішень та/або дій загальних зборів акціонерів/засновників або директора (правління) господарського товариства;
  • скасування, анулювання та оскарження рішень або реєстраційних дій Державних органів, в тому числі державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та/або нотаріуса;
  • оскарження та відміна рішення про незаконне виключення особи зі складу засновників, учасників, акціонерів;
  • стягнення заборгованості з Товариства або з Учасників в зв’язку з незаконними діями з часткою чи корпоративними правами;

Вартість – від 6 000. Строк – від 2-х днів.

Вартість та строки обговорюються індивідуально, в залежності від складності ситуації, корпоративної структури та юридичних підстав.

Як виключити Учасника зі складу господарського Товариства?

Будь-яке господарське товариство в Україні створюєтьзя з метою отримання прибутку. Це є основна мета заснування компанії. Засновники господарського товариства об’єднують свій капітал, досвід, знання та контакти в першу чергу для збагачення компанії. Тільки після отримання компанією прибутку, акціонер чи учасник може розраховувати на його розподілення та отримання дивідендів. Таким чином, засновники повинні діяти для досягнення товариством хороших результатів господарської діяльності. Дана вимога до власників бізнесу закріплена законодавчо та, як правило, передбачена установчими документами компанії. Але іноді, один (чи декілька) учасників фірми починають діяти не в її інтересах. Якщо такі дії є умисними, постійними та такими, що завдають шкоди господарській діяльності чи репутації господарського товариства – іншим учасникам потрібно починати діяти. Просимо врахувати, що примусове виключення учасника зі складу товариства з обмеженою відповідальністю відбувається виключно на підставі рішення вищого органу управління Товариством – Загальними зборами учасників ТОВ. 

По-перше

До того як розпочинати примусове виведення особи зі складу власників, варто розглянути можливість придбання її частки. Це пов’язане з тим, що примусове виключення часто призводить до судового оскарження такої дії, а відповідно до потенційних витрат на судову тяганину. Це потрібно завжди чітко усвідомлювати. Але, змусити особу продати її частку (у всякому разі законним шляхом) – неможливо.

По-друге

Примусове виключення особи зі складу товариства з обмеженою відповідальністю можливе при наявності згоди учасників, що володіють більш ніж 50 (п’ятдесят) % голосів на загальних зборах. При цьому, потрібно звернути увагу на наявність кворуму для наявності повноважень загальних зборів учасників. Законом встановлено, що збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (або їх законні представники), які володіють не менш ніж 50 % статутного капіталу. При цьому статутом ТОВ може бути встановлена вимога більшого кворуму. Якщо кворуму немає, і потенційно неможливо його зібрати – виключення є неможливим

По-третє

Потрібно зібрати достатньо доказів, що діяльність учасника, якого мають намір виключити, несе шкоду товариству. Це надзвичайно важливо. Чим більше буде належних та достовірних доказів – тим легше буде довести законність виключення у випадку оскарження. При цьому, докази можуть бути абсолютно різними, починаючи від фото та відео доказів, закінчуючи фінансовими, бухгалтерськими документами та договорами. Все це залежить від ситуації. Якщо особа не внесла свого вкладу в статутний капітал товариства (не сформувала свою частку) – доказом буде виписка по розрахунковому рахунку фірми. Якщо учасник постійно не з’являється на загальні збори – доказом будуть відповідні протоколи чи рішення загальних зборів учасників, де зазначено відсутність особи.

По-четверте

Скликати та провести загальні збори учасників. Дуже важливо провести дану процедуру в повній відповідності до чинного законодавства та статуту Товариства. Порядок скликання загальних зборів повинен регулюватись Статутом компанії.  Збори скликаються завчасно. Всі учасники повинні бути належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення зборів, а також про питання порядку денного. Тобто, особа, яку мають намір виключити зі складу власників компанії, повинна бути повідомленою про таке. Якщо установчим документом не передбачена процедура чи порядок скликання зборів, то потрібно надсилати цінні листи з описом вкладення та повідомленням про вручення не пізніше ніж за 35 днів до дати їх проведення. У випадку якщо учасника виключають по причині систематичної відсутності на загальних зборах – потрібно скликати збори не менше двох разів. В протоколі потрібно вказати дані особи, яку виключають зі складу учасників та детально обгрунтувати причини виключення. Необхідність детального обгрунтування причин позбавлення особи її частки в статутному капіталі – пряма вимога закону.  Також протоколом потрібно передбачити необхідність проведення розрахунків з особою яку виключають. Потрібно зазначити яким чином відбудеться розрахунок (майном чи грошовими коштами) в якому розмірі та в які строки. Законодавчо закріплена вимога провести розрахунки протягом одного року з дати виключення.

Інше важливе питання, яке потрібно вирішити при проведенні таких зборів – що робити з часткою у статутному капіталі виключеної особи. З однієї сторони, виключення особи та проведення розрахунків з ним тягне за собою зменшення статутного капіталу. Це є більш законний шлях. Але це є небажано якщо у компанії є кредитори чи довгострокові фінансові зобов’язання. З іншої сторони, з метою недопущення зменшення статутного капіталу один або декілька учасників можуть довнести частку виключеної особи, за згодою загальних зборів. Але такі дії потенціно можуть бути розцінені судом як незаконне заволодіння чужим майном. Томуми радимо (у випадку виключення учасника) зменшувати статутний капітал на розмір частки особи, яку виключили.

Також потрібно врахувати ще один цікавий ньюанс. Оскільки номінальний розмір частки не завжди відповідає обсягам господарської діяльності компанії (в Україні не рідко можна бачити ситуацію, коли компанія з багатомільйонним оборотом має десять гривень статутного капіталу), для визначення реальної вартості частки бажано провести незалежну її оцінку. Законодавство не встановлює таких вимог при виключенні. Але якщо заявлена сума розрахунків буде визначена незалежною оцінкою, а наявні докази перешкоджання учасником діяльності Товариства будуть належними, то й шансів на успішне оскарження особою її виключення майже буде.

На таких загальних зборах також повинно бути розглянуте питання про затвердження нового розміру статутного капіталу (якщо він зменшується) та затвердження нового складу учасників товариства. Додатково можливий розгляд інших питань, при необхідності, а саме: про зміну керівника, місцезнаходження, видів економічної діяльності та ін. Одночасно затверджується статут Товариства в новій редакції. Підписи на протоколі та статуті повинні бути засвідчені нотаріально. 

По-п’яте

Подати на реєстрацію документи державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Докази, які підтверджують підстави виключення учасника державному реєстратору не подаються. Документи повинні бути подані протягом трьох днів з дати прийняття рішення.

Сподіваємось, що Вам зазначені поради не знадобляться. Але, якщо на Вашому підприємстві відносини між учасниками переросли в протистояння – телефонуйте.

виключення, учасник, товариства, примусове

читайте також: реєстрація змін про юридичну особу; реорганізація бізнесу

Наші клієнти