Ліквідація юридичних осіб

Надаємо кваліфіковані юридичні послуги:

 • ліквідація юридичної особи за рішенням власників;
 • реорганізація юридичної особи шляхом перетворення, злиття, поглинання/приєднання або поділу;
 • ліквідація філії;
 • ліквідація неприбуткової організації (громадської організації, благодійної організації, професійної та творчої спілки, кооперативу,  та ін.);
 • ліквідація представництва іноземної компанії;
 • скасування рішення про припинення (ліквідацію або реорганізацію) юридичної особи.

Термін виконання: від 2-х робочих днів. Вартість – від 2 700 грн.

Етапи та процедура ліквідації юридичної особи в Україні

В Україні складність, вартість та терміни ліквідації підприємства, як правило, значно перевищують вартість реєстрації нової компанії. Це в першу чергу пов’язано з необхідністю проходження перевірки в податкових (фіскальних) і пенсійних органах за 3 останні роки діяльності фірми, незалежно від наявності заборгованості, господарської діяльності та/або активів. Без отримання довідки про відсутність заборгованості (документ видається компанії, що ліквідується після проходження позапланової перевірки) ліквідація за рішенням власників не можлива в принципі. Це не стосується випадків ліквідації суб’єкта шляхом банкрутства або на підставі судового рішення.

В разі, якщо компанія не здійснювала діяльність протягом 3-х і більше років, не подавала звітність до податкових/фіскальних органів, не має заборгованості зі сплати податків і зборів та не мала рахунків або оборотів – така фірма може бути ліквідована без проведення перевірки за рішенням начальника податкової інспекції за місцем реєстрації. При проведенні процедур реорганізації (злиття, приєднання/поглинання, поділ) юридичної особи – також обов’язково проводиться перевірка. При цьому, процедура реорганізації шляхом перетворення (наприклад акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю) не передбачає обов’язкове проведення позапланової перевірки.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачена спрощена процедура ліквідації юридичної особи яка проводиться на підставі:

 • судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом;
 • судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року, і в разі якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох років з дати публікації повідомлення про постановлення судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, не надав суб’єкту державної реєстрації документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 • неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Як бачимо, процедура спрощеної ліквідації підприємства може бути проведена в окремих випадках та, як правило, не може бути застосована для стандартного процесу ліквідації компанії.

Як ліквідувати ТОВ?

 1. Скликати загальні збори та підписати відповідний протокол;
 2. Подати протокол та заяву державному реєстратору;
 3. Пройти позапланову перевірку в податковій інспекції;
 4. Отримати довідку з архівної установи про прийняття документів на довгострокове зберігання;
 5. Затвердити акт ліквідаційної комісії (підписи на акті засвідчуються нотаріально);
 6. Подати довідку з архівної установи, реєстраційну заяву та акт ліквідаційної комісії державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Етапи ліквідації юридичної особи за рішенням власників:

 1. скликання загальних зборів та прийняття відповідного рішення (має бути прийнято за наявності не менше 75% голосів); рішенням/протоколом про ліквідацію повинні бути призначені голова ліквідаційної комісії та, при необхідності, члени ліквідаційної комісії; станом на 01.06.2017 року нотаріальне засвідчення підписів присутніх на загальних зборах учасників (або їх представників) та запрошених осіб не обов’язкове (якщо інше не передбачено Законом); ліквідатором або головою ліквідаційної комісії може бути призначений Директор товариства; в протоколі обов’язково вказується термін заявлення вимог кредиторів (згідно із законом не менше 2-х місяців з дати публікації в «Бюлетні державної реєстрації» повідомлення про початок процедури ліквідації); якщо станом на дату прийняття рішення про припинення у компанії є активи (рухоме/нерухоме майно, права вимоги, дебіторська заборгованість, грошові кошти та ін), загальні збори мають розглянути питання реалізації майна та здійснення виплат; при наявності у компанії філій та/або представництв, протоколом/рішенням має бути розглянуто питання про їх ліквідацію та прийняті відповідні рішення;
 2. подання документів державному реєстратору та внесення запису про початок процедури ліквідації юридичної особи за рішенням власників; після початку ліквідаційної процедури підприємство автоматично не позбавляється статусу платника ПДВ, прав на ліцензії; в стані ліквідації юридична особа має право фактично повноцінно здійснювати фінансово-господарську діяльність, отримувати прибуток і виплачувати дивіденди; початок процедури ліквідації – підстава для анулювання реєстрації платником єдиного податку (анулюється з першого числа наступного місяця);
 3. процедура перевірки в податкових органах; ліквідація компанії – підстава для проведення позапланової перевірки платника податків; перевіряється на предмет подачі звітності, сплати податку на прибуток та/або єдиного податку, інших податків і зборів, єдиного соціального внеску; це самий важкий і тривалий етап ліквідації, тому що співробітники податкової часто необгрунтовано затягують початок перевірки; призначення перевірки може затягнуться на роки; при наявності філій та/або представництв, через які здійснювалася діяльність, одночасно з перевіркою головного підприємства проводиться перевірка і зняття з обліку його підрозділів; податкова зобов’язана призначити перевірку в срок не пізніше десяти днів з дати отримання відомостей про припинення від державного реєстратора; якщо співробітнрики ДПІ порушують порядок призначення чи проведення перевірки – потрібно подавати скаргу на дії контролюючого органу до податкової вищого рівня; 
 4. отримання довідки з архівної установи про прийняття документів на довгострокове зберігання; до архівної установи повинні бути подані документи про всіх працівників за весь період діяльності компанії (копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії наказів про призначення та/або трудових контрактів, копії трудових книжок);
 5. подання державному реєстратору документів про ліквідацію підприємства – фінішний етап; подається заява встановленої форми, довідка з архівної установи та акт ліквідаційної комісії (підписи на акті повинні бути завірені нотаріально); станом на дату ліквідації у юридичної особи не повинно бути активів і/або заборгованості, що має бути відображено в акті ліквідаційної комісії.

Порядок та процедура ліквідації регулюється Цивільним кодексом України (див ст. 110-112), Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” та ін.

Варто зазначити, що практично не можливо ліквідувати юридичну особу, в якої наявний податковий борг, за рішенням власників, або за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством.

Процедуру банкрутства (див Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”) може бути розпочато якщо товариство має заборгованість перед кредиторами що дорівнює або більше 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат (станом на 01.07.2017 – 960 000 грн). Процедуру банкрутства може бути розпочато виключно на підставі ухвали Господарського суду. 

Підтвердженням факту ліквідації компанії є відповідний запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Рекомендується кожному Учаснику/Акціонеру і членам Правління/Директору підприємства зберігати документи, що підтверджують ліквідацію: оригінал або нотаріальну копію рішення/протоколу загальних зборів про припинення шляхом ліквідації, копію ліквідаційного балансу, виписку та/або витяг з реєстру. Інформація про ліквідовану юридичну особу зберігається в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців після внесення запису про припинення. Вимоги кредиторів до юридичної особи, яка була належним чином ліквідована (з дотриманням сроку на заявлення вимог) є нікчемними.

Варто врахувати що законодавством України передбачена можливість скасування ліквідації компанії за судовим рішенням. Це досить складна процедура, але за наявності підстав – цілком можлива. 

ліквідація, припинення, компанія, фірма, тов

Див. також корпоративні спори, супровід купівлі та продажу бізнесу.

Наші клієнти