Процедура і нюанси відкриття розрахункового рахунку юридичними особами

Порядок відкриття розрахункових рахунків суб’єктами господарської діяльності в українських банках регулюється главою 3 Постанови Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» № 492 від 12.11.2003.

Так, юридичними особами для відкриття розрахункового рахунку подається:

1. Заява про відкриття поточного рахунку (встановленої форми), підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою; якщо установчими документами передбачена можливість підписання фінансових документів особами, уповноваженими діяти від імені такої юридичної особи без довіреності, додатково подається протокол (рішення) яким підтверджують повноваження підписанта;

2. Копія, належним чином зареєстрованого, установчого документа (статуту, установчого договору, установчого акту, положення в залежності від організаційно-правової форми).

 • з 2016 року банки не мають права вимагати нотаріальну копію установчого документа;
 • краще надати банку оригінал установчого документа, з якого співробітники відділення самостійно знімуть копію і запевнять її відповідність оригіналу;
 • якщо реєстрація установчого документа (статуту) була проведена після 01.04.2016 року (в такому випадку установчого документу мав бути присвоєно код, а сам документ – оприлюднений на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції), замість установчого документа можна пред’явити код реєстраційної дії (вказується у верхньому правому куті опису документів, які пред’являються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; складається з 12 цифр);
 • якщо статут не був оприлюднений на порталі електронних сервісів, а відомості в статуті повністю відповідають даним «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП», банк зобов’язаний прийняти документ в паперовому вигляді;
 • вимоги співробітників банку виконати дії пов’язані з розміщенням установчого документа на порталі електронних сервісів та присвоєння йому коду – не законні і можуть бути оскаржені;
 • в разі, якщо статутом присвоєно код, але немає опису (як документа від державного реєстратора з кодом статуту), а співробітники банку вимагають опис документів – рекомендуємо надати банку лист на ім’я начальника відділення від імені Керівника (в листі вказати що станом на дату відкриття рахунку «статут юридичної особи оприлюднено на порталі електронних сервісів під № 000000000000», підтвердити що станом на дату відкриття рахунку це діюча редакція статуту, а також вказати номер і дату рішення, яким було затверджено статут; підпис, дата);
 • юридична особа, створена і/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про здійснення діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.

3. Картка зі зразками підписів встановленої форми.

 • зразки підписів повинні бути нотаріально посвідчені;
 • на картці вказується адреса головного (центрального офісу банку); рекомендуємо, потросити в відділенні бланк картки з усіма вихідними даними для подальшого завірення;
 • печатка на картці не обов’язкова, але краще поставити.

4. Рішення або протокол про призначення підписантів.

 • рекомендуємо пред’явити оригінал такого рішення;
 • якщо це новостворена юридична особа – пред’являється рішення про заснування такої юридичної особи;
 • вимога співробітника банку додатково пред’явити наказ про призначення Керівника – незаконно (рішення вищого органу управління, оформлене і підписане належним чином – єдиний первинний документ підтверджує факт призначення керівника).

Банк не має права вимагати виписку або витяг (витяг) з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, у тому числі в паперовій формі.

Не рідко виникають ситуації, коли Учасник/Засновник юридичної особи, яка не є підписантом, має намір контролювати підписання і моніторинг всіх фінансових документів (підписувати/скасовувати платіжні доручення, отримувати виписки по поточному рахунку і т.п.). За погодженням з вищим органом управління юридичної особи, така особа може бути призначена другим підписантом фінансових документів. У такому випадку потрібно відповідне рішення загальних зборів, про надання права підпису фінансових документів (можна додатково надати право підпису і/або узгодження господарських договорів), а так-же надати в банк картку з двома зразками підписів, завірених нотаріально. Подібні рішення часто використовуються господарськими товариствами, в складі яких 2 учасники (з розподілом часток 50/50 або 60/40), один учасник призначається Директором а другий – підписантом. При такій схемі, Учасник не є Директором, має право повністю контролювати фінансову діяльність підприємства, оскільки для проведення будь-яких фінансових операцій за таким рахунком потрібні два підписи на кожному документі (в тому числі в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису).

Варто зазначити, що право розпоряджатися рахунком юридичної особи – це фінальний етап процедури призначення Директора. При цьому права Директора, як підписанта, можна чітко регламентувати (в т.ч. обмежити) установчим документом юридичної особи. Є інструмент обмеження суми договору або платіжного доручення, при якому потрібне узгодження з вищим органом управління юридичної особи. В даному випадку, обмеження прописується в установчих документах і в подальшому реєструється і вноситься до реєстру. При відкритті рахунку, співробітники банку повинні враховувати такі обмеження, якщо вони прописані в статуті і в державному реєстрі юридичних осіб.

Після вступу в силу Закону України 4194 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями», використання печаток для відкриття рахунку буде не обов’язковим. При цьому, юридичні особи не втратять право використовувати друк при підписанні фінансових, господарських та бухгалтерських документів.

Які документи необхідні для відкриття рахунку? Як відкрити рахунок в банку? Труднощі при відкритті рахунку. Що потрібно знати при відкритті рахунку?

Статтю підготував Анатолій Тхор

Юридична компанія “Capital Law Consulting”.

Наші клієнти